Taksi Saimaa välittää taksipalveluja Lappeenrannan alueella. Tilaa taksi 0200 60 400 (1,08€/puh. + 1,01 €/min) tai varaa ennakkoon lomakkeella.

KELA-taksin nro on muuttunut!
Taksimatkat tilataan nrosta 0800 555 123.
Välitämme KELA-kyydit koko Etelä-Karjalassa. (Puhelut ovat maksuttomia.)

Palvelemme 24/7 - 365

TaksiSaimaa palvelee kellon ympäri vuoden jokaisena päivänä. Kun tarvitset kyytiä, ota meihin yhteyttä.

KELA-taksi

Tilaa KELA-taksi numerosta numerosta 0800555123. Puhelu on maksuton. Katso KELA:n ohjeistus täältä. 

KutsuTaksi

Yöksi kotiin! Kutsutaksipalvelu liitäntäkuljetuksiin jatkuu 2022. 

Luotettavaa palvelua

Luotettava, läpinäkyvä hinnoittelu sinetöidyn mittarin avulla on toimintamme perusta.

GET STARTED

0$

Kiitos, otamme sinuun yhteyttä pian!

Varaa taksi kätevästi ennakkoon!

Ennakkovarauksen osalta noudon voi tilata 05 - 21 väliselle ajalle. Tilaus tulee tehdä viimeistään 12h ennen kyydin tarvetta. Ennakkotilauskuljetukset toimivat Lappeenrannan taajama-alueella. Ennakkotilaus toimii max. 4 henkilön tilauksille. Suurempien ryhmien kuljetuksista ota yhteys 0200 60 400 (1,08€/puhelu+1,01€/min)

Ole hyvä ja täytä kaikki tiedot jatkaaksesi

ETEENPÄIN

Ennakkovarauksen tiedot

Ole hyvä ja täytä oheiset tiedot varauspyyntöä varten.

Ole hyvä ja täytä kaikki tiedot jatkaaksesi

ETEENPÄIN

Lähetä varauspyyntö

Vahvistamme kaikki varaukset henkilökohtaisesti.

Yhteenveto

Kuvaus Tiedot Määrä Hinta
Alennus:
Yhteensä:

Taksi Saimaa Oy - Tietosuojaseloste
Rekisterin pitäjänä toimii Taksi Saimaa Oy Taksi Saimaassa käsitellään henkilötietoja useista syistä. Tässä selosteessa viittaamme ”Sinulla” asiakkaisiin (ml. autoilijat, kuljettajat), potentiaalisiin asiakkaisiin, työntekijöihimme, asiakkaidemme työntekijöihin tai muihin asianomaisiin osapuoliin.Tämä tietosuojaseloste sisältää seuraavat osa-alueet:- Mitä henkilötietoja Taksi Saimaa kerää
- Miten Taksi Saimaa voi käyttää henkilötietojasi ja millä oikeusperusteilla
- Kenelle Taksi Saimaa voi luovuttaa henkilötietoja
- Miten Taksi Saimaa suojaa henkilötietoja
- Yksityisyyden suojaan liittyvät oikeutesi
- Evästeet
- Kuinka kauan Taksi Saimaa säilyttää henkilötietojasi
- Miten tähän ja evästeitä koskevaan selosteeseen tehdään muutoksia
- Yhteydenotto Taksi Saimaaseen

Mitä henkilötietoja Taksi Saimaa kerää
Henkilötietoja kerätään useimmiten suoraan sinulta tai niitä saadaan Taksi Saimaan palveluiden käytöstä. Henkilötiedot jaotellaan seuraavasti:- Tuntemistiedot: henkilötunnus ja nimi. Meillä on tietyissä tilanteissa velvollisuus kerätä ja dokumentoida tuntemistiedot (työsuhdetiedot) esimerkiksi ottamalla kopio passista, ajokortista tai muusta vastaavasta.
- Yhteystiedot: puhelinnumerot ja osoitteet (ml. postiosoite, sähköpostiosoite ym.).
- Paikantamistiedot.

Henkilötiedot, joita voimme kerätä sinulta:
Osa Taksi Saimaan keräämistä henkilötiedoista on saatu suoraan sinulta. Keräämme esimerkiksi uusilta asiakkailta nimen, henkilötunnuksen, sähköpostiosoitteen, puhelinnumeron, jotta voimme tarjota asiakkaalle kulloinkin kyseessä olevan palvelun. Keräämme tietoa myös meille digitaalisten kanaviemme kautta lähettämistäsi viesteistä, kuten palautteista tai pyynnöistä. Puheluita ja chat-keskusteluja voidaan myös nauhoittaa ja tallentaa toimeksiantojen vahvistamiseksi tai dokumentaatio-, laaduntarkkailu- ja kehitystarkoituksiin. Turvallisuussyistä meillä voi olla valvontakameroita tiloissamme. Henkilötiedot, joita voimme kerätä kolmansilta osapuolilta:- Julkisesti saatavilla olevat tiedot ja tiedot muista ulkoisista lähteistä: viranomaisten ylläpitämät rekisterit (esim. verohallinnon rekisterit, yritysrekisterit ja valvontaviranomaisten rekisterit)
- Muilta yhtiöiltä, joiden kanssa teemme yhteistyötä.

Miten Taksi Saimaa voi käyttää henkilötietojasi ja millä oikeusperusteilla
Käytämme henkilötietojasi, jotta voimme täyttää lakisääteiset ja sopimusten mukaiset velvollisuutemme ja jotta voimme tehdä sinulle tarjouksia sekä antaa neuvontaa ja palveluita.Taksi Saimaa Oy
[email protected]
Tilaa taksi 0200 60 400
Ratakatu 47
53100 Lappeenranta
Toimisto avoinna ma-pe 9.00 - 16.00
Kela taksi 0800 50 123

Palvelusopimusten tekeminen ja hallinnointi (sopimuksen täytäntöön paneminen)

Henkilötietojen käsittelyn pääasiallinen tarkoitus on kerätä, käsitellä ja varmentaa henkilötiedot ennen sopimuksen tekemistä sekä dokumentoida, hallinnoida ja toteuttaa sopimuksen mukaiset tehtävät. Esimerkkinä sopimuksen täytäntöön panemiseen liittyvistä tehtävistä:
- asiakaspalvelu sopimusaikana (autoilijat ja kuljettajat)

Laissa, säännöksissä tai viranomaisten ja valvontaviranomaisten päätöksissä määriteltyjen vaatimusten ja velvollisuuksien noudattaminen (lakisääteinen velvollisuus). Sopimuksen täytäntöön panemisen lisäksi myös laissa, säännöksissä ja viranomaisten päätöksissä määriteltyjen velvollisuuksien noudattaminen edellyttää meiltä henkilötietojen käsittelyä. Esimerkkejä lakisääteisistä velvoitteista, jotka edellyttävät henkilötietojen käsittelyä:
- kirjanpitosäädökset
- raportointi vero-, täytäntöönpano- ja muille viranomaisille

Markkinointi-, tuote- ja asiakasanalyysit; työsuhde (oikeutettu etu)

Henkilötietoja käsitellään myös markkinointi-, tuote- ja asiakasanalyysien yhteydessä. Markkinointitoimet, prosessien, liiketoiminnan ja järjestelmien kehittäminen, mukaan lukien testaus, perustuvat henkilötietojen käsittelyyn. Näin voimme parantaa palveluvalikoimaamme ja optimoida asiakkaille tarjottavia palveluita. Tähän saattaa liittyä myös profilointia (ks. alla). Taksi Saimaalla on oikeutettu etu käyttää profilointia esimerkiksi markkinointitarkoituksissa tehtäviin asiakasanalyyseihin. Henkilötietojen käsittely oikeutetun edun
perusteella on kysymyksessä niin ikään työsuhdetietojasi käsiteltäessä.

Suostumus
Pyydämme sinulta tietyissä tilanteissa suostumusta henkilötietojesi käsittelyyn. Näitä tilanteita ovat esimerkiksi
Taksi Saimaa -sovelluksen käyttöönotto. Suostumuspyyntö sisältää tietoa kyseisten tietojen käsittelystä.
Jos olet antanut suostumuksesi henkilötietojen käsittelyyn, sinulla on myös oikeus peruuttaa suostumuksesi.

Kenelle Taksi Saimaa voi luovuttaa henkilötietoja
Voimme luovuttaa henkilötietojasi muille tahoille, kuten viranomaisille, tavaran- ja palveluntoimittajille sekä liikekumppaneille. Myös palveluiden tarjoaminen ja sopimuksien noudattaminen saattavat edellyttää henkilötietojesi luovuttamista.

Kolmannet osapuolet ja Taksi SaimaaLuovutamme henkilöllisyytesi todentamiseksi ja toimeksiannon tai sopimuksen täytäntöön panemiseksi tarvittavia tietoja yrityksille, joiden kanssa teemme yhteistyötä voidaksemme tarjota palveluita. Luovutamme henkilötietoja myös viranomaisille siinä määrin kuin laki niin velvoittaa. Näihin viranomaisiin kuuluvat esimerkiksi vero-, poliisi-, täytäntöönpano- ja valvontaviranomaiset. Tietoja luovutetaan lisäksi Taksi Saimaan sisällä sekä ulkoisille liikekumppaneille sinun suostumuksellasi tai lainsäädännön mukaisesti. Olemme tehneet valittujen palveluntoimittajien kanssa sopimuksia, jotka sisältävät henkilötietojen käsittelyn Taksi Saimaan puolesta. Tällaisia sopimuksia on tehty esimerkiksi ohjelmistokehitys-, ylläpito-, palvelin- ja ITtukipalveluita tarjoavien toimittajien kanssa.

Tiedonsiirto kolmansiin maihin
Taksi Saimaa voi joissain tapauksissa siirtää henkilötietoja myös Euroopan talousalueen ulkopuolisissa eli niin kutsutuissa kolmansissa maissa toimiville organisaatioille. Tällaisia tiedonsiirtoja voidaan toteuttaa, jos jokin seuraavista ehdoista toteutuu:
- EU:n komissio on päättänyt, että kyseisen maan tietosuojan taso on riittävä.
- Muita tarvittavia turvatoimia on otettu käyttöön esimerkiksi noudattamalla EU:n komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita tai varmistamalla, että tietoja käsittelevällä yrityksellä on voimassa olevat yritystä koskevat sitovat säännöt.

Miten Taksi Saimaa suojaa henkilötietoja
Henkilötietojen suojaaminen on koko liiketoimintamme ytimessä. Meillä on käytössämme asianmukaiset tekniset, organisatoriset ja hallintoon liittyvät turvallisuusmenettelyt, joilla suojaamme kaikkia hallussamme olevia tietoja katoamisen, väärinkäytön, luvattoman käytön, luovuttamisen, muutosten ja tuhoamisen varalta.

Yksityisyyden suojaan liittyvät oikeutesi
Sinulla on rekisteröitynä oikeuksia Taksi Saimaan hallussa oleviin henkilötietoihin liittyen. Sinulla on seuraavat oikeudet:
a) Oikeus pyytää pääsyä henkilötietoihisi. Sinulla on oikeus tutustua hallussamme oleviin henkilötietoihisi. Useimmissa tapauksissa nämä tiedot ovat jo nähtävissäsi Taksi Saimaan tarjoamissa verkkopalveluissa.
b) Oikeus pyytää korjausta virheellisiin tai puutteellisiin tietoihin. Jos tiedot ovat virheellisiä tai puutteellisia, sinulla on oikeus pyytää tietojen korjaamista, ellei lainsäädäntö sitä rajoita.
c) Oikeus pyytää tietojen poistamista. Sinulla on oikeus pyytää tietojesi poistamista seuraavissa tapauksissa:- Peruutat suostumuksesi tietojen käsittelyyn eikä käsittelylle ole muuta perusteltua syytä.
- Vastustat tietojen käsittelyä eikä käsittelyn jatkamiselle ole mitään hyväksyttävää syytä.
- Vastustat tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksissa.
- Tietojen käsittely on lainvastaista.
- Kyse on alaikäisen henkilötiedoista, jotka on kerätty tietoyhteiskunnan palvelujen hankkimisen yhteydessä.d) Oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä.

Jos kiistät rekisteröimiemme tietojen oikeellisuuden tai tietojen käsittelyn lainmukaisuuden, tai jos olet vastustanut tietojen käsittelyä oikeuksiesi mukaisesti, voit pyytää meitä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen. Tietojen käsittely rajoitetaan tällöin vain tietojen säilyttämiseen, kunnes tietojen oikeellisuus on varmistettu tai on voitu tarkistaa, ovatko oikeutetut etumme ensisijaisia sinun etuihisi nähden. Jos sinulla ei ole oikeutta pyytää tietojen poistamista rekistereistämme, voit sen sijaan pyytää, että rajoitamme
näiden tietojen käsittelyn vain tietojen säilyttämiseen. Jos sinua koskevien rekisteröityjen tietojen käsittely on tarpeellista ainoastaan oikeusvaateen esittämiseksi, voit myös vaatia, että tietojen muu käsittely rajoitetaan vain tietojen säilyttämiseen. Saatamme käsitellä tietojasi muissa tarkoituksissa, jos oikeusvaateen esittäminen sitä edellyttää tai jos olet antanut siihen suostumuksesi.

e) Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä oikeutetun etumme perusteella.

Sinulla on aina oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin tai suoramarkkinointiin liittyvään profilointiin.
f) Oikeus tietojen siirrettävyyteen. Sinulla on oikeus saada meille antamasi henkilötiedot koneellisesti luettavassa muodossa. Tämä oikeus koskee henkilötietoja, joita on käsitelty ainoastaan automaattisesti ja suostumuksen tai sopimuksen täytäntöön panemisen perusteella. Tiedot voidaan myös siirtää meiltä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista. Jos haluat käyttää yllä lueteltuja oikeuksiasi, pyynnöt arvioidaan tilanne ja tapauskohtaisesti. Huomioithan, että voimme myös säilyttää ja käyttää tietojasi, jos se on tarpeen lainsäädännön velvoitteiden noudattamiseksi, riita-asioiden ratkaisemiseksi tai sopimusten täytäntöön panemiseksi.

Evästeet
Taksi Saimaa kerää, käsittelee ja analysoi verkkosivustojensa käyttöön liittyviä tietoja. Verkkoliikennettä koskeva tieto on tietoa, joka liittyy verkkosivuston kävijöihin ja jota käsitellään tietoliikenneverkoissa viestien lähettämistä, jakelua ja saataville asettamista varten. Käytämme evästeitä ja muuta vastaavaa teknologiaa, jotta voimme toimittaa sinulle tuotteita ja palveluita, tarjota turvallisen verkkoympäristön, toteuttaa markkinointitoimia, mahdollistaa paremman asiakaskokemuksen verkossa, seurata verkkosivustomme analytiikkaa ja tarjota sinulle mahdollisimman kiinnostavaa sisältöä. Tietoja ei käytetä yksittäisten henkilöiden tunnistamiseen. Voit valita selaimesi asetuksista, hyväksytkö evästeiden käytön. Jos et hyväksy evästeiden käyttöä, voit käyttää. Taksi Saimaan verkkosivustoa ja osaa palveluista, mutta tämä valinta voi rajoittaa merkittävästi sivuston ja palveluiden toiminnallisuutta.

Kuinka kauan Taksi Saimaa säilyttää henkilötietoja
Säilytämme tietojasi niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Säilytämme tietojasi niin kauan kuin niitä tarvitaan sopimuksen täytäntöön panemiseen ja niin kauan kuin lakien ja säännösten mukaiset tiedon säilyttämistä koskevat vaatimukset niin edellyttävät.

Miten tähän selosteeseen tehdään muutoksia
Parannamme ja kehitämme palveluitamme, tuotteitamme ja verkkosivustojamme jatkuvasti, joten tietosuojaselosteisiin saatetaan ajoittain tehdä muutoksia. Jos tietosuojaselosteeseen tehdään merkittäviä muutoksia, annamme siitä selkeän ilmoituksen silloin, kun sovellettava laki niin edellyttää. Lue tietosuojaseloste aika ajoin, jotta saat ajantasaista tietoa mahdollisista muutoksista.

Yhteydenotto Taksi Saimaaseen
Taksi Saimaaseen voit lähettää yhteydenottosi sähköpostitse osoitteeseen [email protected] tai kirjeitse osoitteeseen Taksi Saimaa Oy, Jyrki Sivonen / Ratakatu 47, 53100 Lappeenranta

LÄHETÄ VARAUSPYYNTÖ

Taksinkuljettajaksi?

Oletko kiinnostunut taksinkuljettajan ammatista? Taksi Saimaa kouluttaa uusia kuljettajia jatkuvasti. Klikkaa alta ja lue lisää!

Taksiyrittäjäksi?

Mikäli taksiyrittäjän polku kiinnostaa niin klikkaa alta ja tutustu tarkemmin tarjoaamiimme mahdollisuuksiin!


"Lähdimme ystäväni kanssa Lprn keskustaan ravintolaan taksilla. Noin puolentunnin päästä sain puhelinsoiton taksikuskilta: "Onko hanskat hävinnyt? Tulen tuomaan hanskat sinulle ravintolan ulkopuolelle, ettei sinun tarvitse hakea niitä löytötavaratoimistosta." Aivan odottamatonta palvelua ❤ Kiitos Taksi Saimaa!"

Johanna


"Olen käyttänyt KutsuTaksia Helsinki-Vantaan kentältä Lappeenrantaan, Yhteydenpito taksikeskukseen tilaus- ja aikatauluasioissa sähköpostilla sekä kentällä kuljettajan kanssa tekstiviestillä/soittamalla teki palvelun käytöstä todella miellyttävän kokemuksen. Onnistunut valinta kotimatkan viimeiselle pätkälle."

Anne


"Me olimme todella tyytyväisiä, hyvin harvoin eteen sattuu noin ystävällisiä, huomaavaisia ja avuliaita kuskeja, jotka juttelevat asiakkaille. Todellisia ammattilaisia ratin takana!"

Kaisa & Antti